Witte donderdag Witte donderdag
Kringviering heilig Avondmaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager


Exodus 12: 15-20 en Johannes 13: 1-15
Deze avond gedenken wij Gods bevrijdend verhaal in de geschiedenis en in het verhaal van Jezus. In de lezing uit Exodus lezen we dat het volk Israël zich moet voorbereiden op de uittocht uit Egypte. Om zich te binnen te brengen dat niet zijzelf bij machte zijn zich te bevrijden van onderdrukking en dood, maar dat God macht bezit de dood teniet te doen en een poort naar de toekomst te openen.
Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader (Joh.13:1). In die laatste uren toont Jezus zich de ware dienstknecht des Heren ten gunste van de mensheid. Dit roept verwarring op bij Petrus. Maar ook bij de lezer. Wie is deze meester die dienaar wordt? Wie is deze God die neerknielt in het stof? Hij is de geloofwaardige, die God en mensen trouw blijft tot het eind.

 
terug