Zesde zondag van de 40 dagentijd 24 maart, Oeganda-project Zesde zondag van de 40 dagentijd 24 maart, Oeganda-project
Zesde zondag van de 40 dagentijd 24 maart, Oeganda-project

Volgende week mogen de deeldoosjes ingeleverd worden

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.Een stabiele omgeving
Zo leerde Betty groenten verbouwen rond haar lemen huis in haar geboortedorp. Ze leerde ook hoe ze een bedrijfje kon opzetten. Ze runt inmiddels een kleine winkel, waardoor ze voor haar dochtertje en familie kan zorgen. "Ik moet er niet aan denken om weer op straat in de stad te belanden" vertelt ze. Ze krijgt de smaak te pakken en wordt steeds ondernemender. Ze heeft zelf stenen in de zon laten bakken. Daar wil ze binnenkort een beter huis van laten bouwen om met haar dochtertje te wonen. 

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank. 
terug