Zingen in de 40 dagentijd. Zingen in de 40 dagentijd.
In onze kerkelijke traditie (De Adem van het Jaar) is de 40-dagentijd een jaarlijks terugkerende periode van inkeer en bezinning uitmondend in het Paasfeest.In ons liedboek is voor deze periode een schat aan liederen beschikbaar (van lied 535 tot 639). Deze grote keuze aan liederen omvat ook een lange periode uit de ontwikkeling van het kerklied.
Van de middeleeuwen tot de 21e eeuw. Bekende maar ook (nog) onbekende teksten en/of melodieën. 

In 2022 is de 40-dagentijd van woensdag 2 maart tot zaterdag 16 april.
Op zondag 10 april 2022, zal de zangavond met liederen uit ons liedboek. 
We zingen bekende en minder bekende liederen
die ook zullen worden toegelicht.

De avond staat onder leiding van Tjerk de Vries.
Aanvang is 19.00 uur in de Kruiskerk.
 
terug